Gå till innehåll
Elmhults Sport Club
Elmhults Sport Club

Träningspolicy för cykling

Här hittar du information om vår träningspolicy för utomhuscykling. Den innehåller information om vad vi ska tänka på när vi cyklar tillsammans och om vilka tecken och signalsystem vi använder.

Det här kan tyckas vara mycket att ta sig igenom, men egentligen är det mesta rent och sunt förnuft. Eftersom vi är beroende av varandra när vi är ute och cyklar tillsammans är det viktigt att vi alla har samma syn på hur vår träning skall gå till. Håller vi oss till de här enkla reglerna så blir våra rundor trevligare, men också betydligt säkrare. Så ta en stund och läs igenom vår träningspolicy. Den är till för din säkerhet. Denna policy gäller för all utomhuscykling i klubbens regi.

Säkerhet

Vid träning med klubben gäller följande regler.

 • Godkänd cykelhjälm skall användas.
 • Cykeln skall ha ett fungerande bromssystem.
 • Vid cykling i mörker skall belysning finnas och gärna reflexväst.
 • Vi rekommenderar också att du om du har en mobiltelefon i den programmerar in en så kallad ICE kontakt så att vid en eventuell olycka kan dina anhöriga nås på ett enkelt sätt.

Klubbens träningsrundor

Varje klubbrunda på Onsdagar respektive Söndagar har minst en ledare.
Följ alltid anvisningarna och instruktionerna från dessa när du deltar i klubbträningarna.

Hastighetsgrupper

Är vi tillräckligt många vid klubbträningarna så delar vi in oss i olika hastighetsgrupper och det är ledaren tillsammans med respektive grupp som har ansvar för att man håller sig på rätt nivå för gruppen.

Så cyklar vi i grupp

Ett led

När vi cyklar ut igenom och in tillbaka igenom Älmhult så cyklar vi alltid på ett led. Detta för att inte störa övrig trafik och undvika att skapa irritation med övriga trafikanter. Ett led använder vi också av när vi kör på mindre och/eller smala vägar. Lyssna på ledarens uppmaning. Placera dig ungefär där en bils högra hjulpar hamnar, cirka en halvmeter in på vägbanan.
Tänk även på detta om ni är ute och cyklar utanför klubbens regi.

Tvåpar

Principen för detta är att vi ligger två och två i bredd. Detta för att kunna dra nytta av det lä som bildas bakom de främre cyklisterna i gruppen.
Det yttre vänstra ledet är det ”snabbare” och rör sig framåt i förhållande till det inre högra ledet. När det är dags att växla säger man till sin parkamrat, varpå den vänstra cyklisten mjukt ökar farten (den högra parkamraten håller konstant hastighet hela tiden) och lägger sig framför sin tidigare högra parkamrat och återgår till den ursprungliga hastigheten. Samtidigt glider efterföljande cyklist i det vänstra ledet fram till den främre vänstra positionen. För att det ska fungera är det viktigt att det inte uppstår luckor i leden och att man håller igen och tar det lugnt i uppförsbackarna.

Tänk också på att när vi kör i tvåpar så är det viktigt att vi är rakt bakom framförvarande vilket gör att vi inte alltid ligger i perfekt vindlä. Detta gör vi för att vi inte skall ta för mycket plats på vägen.

Ibland kan det av säkerhetsskäl vara nödvändigt att från två par gå in på ett led och detta meddelas då av ledaren. Om man då kör i tvåpar kör den västra cyklisten in framför sin högra parkamrat så att ett led bildas.
Cykla aldrig fler än två i bredd!

Cykla mjukt

Håll ansträngningen på en jämn nivå och kör mjukt. Då slipper du att klungan sträcks ut och de bakre behöver jaga ikapp i ena stunden och bromsa i nästa. Ta en titt på hastighetsmätaren innan det är dags att gå upp och dra. När du går upp så se till att bibehålla hastigheten/ansträngningen.
I uppförsbackar håller vi igen farten försök hålla samma ansträngningsnivå så att gruppen inte dras ut.
Observera att ansträngningsnivå inte är samma sak som hastighet. Tag gärna hjälp av pulsmätaren.
I nedförsbackar gäller återigen att hålla samma ansträngningsnivå vilket betyder att de längst fram behöver trampa på rejält för att inte resten av gruppen skall behöva bromsa för att förhindra att de rullar in i framförvarande hjul.
Råkar det bli en lucka till framförvarande cyklist spurta inte allt vad du kan för att sedan tvärnita när du är ifatt, det är bara slöseri med energi. Försök istället att lugnt och metodiskt arbeta dig ikapp för att sedan bara mjukt ansluta till ”din” rulle.
Ska du ställa dig upp ur sadeln så bör det också ske så mjukt som möjligt, gärna efter att du har växlat ner till en tyngre växel. Försök att bibehålla trycket på pedalerna samtidigt som du reser dig upp ur sadeln. Reser du dig för fort på en lätt växel skjuter du automatiskt tillbaka cykeln en halvmeter, och har lika automatiskt skaffat dig en ovän eftersom cyklisten bakom bara hade en decimeter mellan sitt framhjul och ditt bakhjul.
Vad du än tänker göra – se till att alla får reda på det i tid. Gör inga plötsliga rörelser i sidled, utan glid mjukt åt sidan, gärna efter att du först markerat med en liten handpekning eller dylikt.
Behöver du ta av/på regnjacka eller något annat och har tänkt att göra detta i farten - Gör ALLTID detta när du är sist i gruppen.

Rondeller, refuger och vägkorsningar

Efter att man passerat en rondell, refug vägkorsning eller liknande är det viktigt att hastigheten hålls igen tills den sista cyklisten passerat hindret. Annars blir effekten ett "gummiband" där de sista cyklisterna måste jaga ikapp. Vi håller ihop! Eftersom vi tycker det är kul att cykla i grupp så håller vi ihop gruppen och lämnar aldrig en cykelkamrat som börjar bli lite trött.

Vi hjälps åt

Det går förstås mycket fortare om alla hjälps åt om någon får en punktering eller problem med cykeln.

I praktiken

Slappna av. Försök att alltid åka avslappnat. Spänner du armar och överkropp och håller hårt om styret så riskerar minsta lilla sten eller knuff leda till en vurpa. Slappna av, böj på armbågarna och låt händerna bara vila på styret, så blir du inte bara säkrare utan också mindre trött.

Trampa i nedförsbackar

Trampa alltid i nedförsbackar om du ligger först och drar. Annars får alla som ligger bakom bromsa på grund av det lägre luftmotståndet. Så trampa på.

Trampa lugnt i uppförsbackar

När vi kör uppför så tar vi det lugnt, väldigt lugnt, målsättning skall vara att ansträngningsnivån skall vara konstant både uppför som på ”platten”.

Kurvtagning

Se till att din inre pedal (vänsterpedalen i en vänsterkurva) är i sitt högsta läge, och att ytterpedalen är i sitt lägsta (högerpedalen i en vänsterkurva). Lägg lite extra tyngd på den sistnämnda. Då ser du till att den inre pedalen inte går i marken och du får en lägre tyngdpunkt och bättre kurvteknik.

Håll igång

Om gruppen splittras – stå inte och vänta och bli kall, utan vänd och möt de som kommit efter, och ge dem lite draghjälp.

Undvik bromsarna

När det gäller bromsarna ska du helst inte bromsa med dem alls när du kör i grupp. Möjligen ska du justera farten något när det verkligen behövs men gör då detta så mjukt som möjligt så att inte bakomvarande blir överraskade.

Tecken som vi använder vid gruppcykling

Sikten skyms när man ligger på rulle. Därför använder vi oss av ett antal tecken så fort en fara upptäcks. Vidarebefordra alltid tecknet bakåt i gruppen. Här är de tecken vi använder:

 • Hinder på vägbanan – typ hål, vägbrunn, glas, grus – peka ner mot vägbanan med den hand som befinner sig på samma sida som hindret.
 • Vägbula eller liknande – för handen bakom ryggen med handflatan bakåt åt vänster och höger ett flertal gånger.
 • Hinder höger sida – typ vägskylt som sticker ut, gångtrafikant, avsmalnande väg etc. - vinka med höger hand bakom ryggen ”åt vänster”.
 • Hinder vänster sida – typ avsmalnande - väg vinka med vänster hand bakom ryggen ”åt höger”.
 • Stanna – En uppåtsträckt hand.
 • Sakta ner – pumprörelse med ena handen, handflatan nedåt.
 • Sväng vänster/höger – vanliga svängtecknet.
 • Ett led – Ibland behöver vi åka på ett led istället för 2-par – En uppåtsträckt hand med ett finger i luften
 • Tvåpar – att återgå till två par - En uppåtsträckt hand med två fingrar i luften.
  Ibland är det mer lämpligt att ropa någon form av varning ibland i kombination med ngt av tecknen ovan
 • Hål – Samtidigt som man pekar på hålet

  Eller bara ropa:
 • Mötande fordon – ropa ”bil/buss/lastbil ”. Samtliga i gruppen vidarebefordrar genom att upprepa orden genom gruppen.
 • Omkörande fordon – ropa ”bil/buss/lastbil”. Samtliga i gruppen vidarebefordrar genom att upprepa orden genom gruppen.

Respektera dina medtrafikanter och kör säkert

Se dig som en representant för klubben oavsett om du kör i klubbtröjan eller inte. Följ trafikreglerna och kör säkert! Visa respekt för medtrafikanterna – precis det vi själva kräver av dem. Var ett gott föredöme i trafiken! Att skälla, ”peka finger” eller på andra sätt visa sitt missnöje är inte att visa respekt. Alla cyklister är trevliga – oavsett klubbtillhörighet. Och trevliga människor hälsar man ju gärna på, så vi hälsar alltid på de cyklister vi möter. Det skapar en god stämning.

 • Trafikreglerna ska följas. Varje individ har ett personligt ansvar att göra detta oavsett hur resten av gruppen agerar.
 • Ligger du först i en stor grupp så har du också ett mycket långt släp – därför måste du också ta ansvar för säkerheten för alla som följer efter dig.
 • Planera gruppens körning därefter – Det är Du som kör!
 • Spurta därför inte mot gult ljus för att hinna förbi innan det blir rött. Ta det lugnt i samband med stoppskyltar, väjningsplikt, korsningar och rondeller. Hela gruppen ska kunna komma igenom i lugn och ro, annars stannar man med hela gruppen tills det är fritt. Lämna alltid företräde om någon annan trafikant är före dig in i en rondell.
 • Gångtrafikanter har företräde – på övergångsställen inte minst! Respektera dom!
 • Ställ Dig sist, efter bilarna vid ett rödljus eller stoppskylt så slipper du farliga omkörningar. Ställ dig aldrig bredvid en buss eller lastbil, det är förenat med livsfara.

Men det viktigaste av allt!
Att cykla är kul så njut och ha trevligt!

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2022-10-11

Författare: Petrus Johansson

Kontakta oss

elmhultssportclub@gmail.com